21e eeuwse vaardigheden

Deze online cursus bespreken we het thema 21e eeuwse vaardigheden.

De technologie ontwikkelt zich snel. Door deze technische ontwikkelingen zijn er andere, nieuwe vaardigheden nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Er ontstaan nieuwe functies op de arbeidsmarkt en deze vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn: creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering en kritisch denken.

Deze vaardigheden worden al jaren in het onderwijs toegepast, maar door de komst van nieuwe media zijn deze vaardigheden extra belangrijk geworden in onze samenleving. In deze online cursus met het thema 21eeuwse vaardigheden gaan we aan de slag met de vraag hoe onderwijs vorm en inhoud kan geven aan de ontwikkeling van competenties die voor leerlingen van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te leven en te leren.

U heeft nog geen toegang tot deze module. Om toegang te krijgen, klik hieronder op de knop ‘Volg deze module’
Volg deze module